Privacy Policy

Thomas Hägg AB, 559140-7258, använder de personuppgifter och den information du frivilligt lämnar vid registrering eller kontakt med oss som hjälpmedel i vår verksamhet. Personuppgifter som kan behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress eller adress som enskilt eller tillsammans kan utgöra en personuppgift. Vi behandlar dina personuppgifter endast för att skicka ut pressinformation och eventinbjudningar till dig.

Policy för behandling av personuppgifter

För att få information om vilka uppgifter som finns sparade eller om du vill att vi rättar eller raderar dina uppgifter så skickar du ett mail till info@thomashagg.com Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills du återkallar ditt samtycke. När samtycket upphör att gälla, anonymiseras personuppgifterna permanent, utom om det följer av lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process då Thomas Hägg PR & Communication AB kan komma att lagra uppgifter längre än vad som anges i denna personuppgiftspolicy. Personuppgifter kan även komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med EUs allmänna dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dessa regler. Om du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter ska du vända dig till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Övriga frågor kring personuppgiftshanteringen hos Thomas Hägg PR & Communication kan du skicka via e-post till info@thomashagg.com